På denne siden finner du flere sider med informasjon om folkemusikk. Hvis du vil lære mer om folkemusikk, har du kommet til det rette stedet.

Folkemusikk er tradisjonell musikk fra et visst geografisk område. For eksempel har Norge sin egen folkemusikk, og Sri Lanka har sin. Disse sjangrene er logisk nok veldig ulike med tanke på mange års utvikling uten direkte kontakt med hverandre. Folkemusikken utvikler seg ofte via folkemunne og flere titalls coverversjoner av de samme låtene, men kan også være enkeltlåter som kun har blitt spilt inn. Dette er selvfølgelig mer moderne folkemusikk enn de eldre.

Tradisjonell folkemusikk har blitt definert på flere måter: som musikk overført muntlig, eller som musikk med ukjente utøvere eller låtskrivere, eller eventuelt at det er usikkert – stridighet rundt – hvem som er komponisten. Det har blitt kontrastert med kommersielle og klassiske stiler. En vanlig oppfatning er at gamle sanger uten kjente komponister er en annen musikk som har blitt overført og utviklet oralt eller overføring utføres over en lang tidsperiode.

Folkemusikk omfatter både tradisjonell musikk og er også en sjanger som utviklet seg fra det 20. århundret. Begrepet oppsto i det 19. århundret, men brukes ofte om musikk som er eldre enn det. Noen typer folkemusikk er også kalt world da det stammer fra verden over, og har blitt spilt lenge før muligheten for å høre på noe innspilt materiale dukket opp.

“Nordisk folkemusikk” innebærer en rekke tradisjoner i nordeuropeiske, spesielt skandinaviske, land. De nordiske landene er vanligvis definert som Norge, Island, Finland, Sverige og Danmark, noen ganger Grønland og historisk de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen.