shutterstock_106733855

Hvordan har den norske kulturen endret seg i løpet av de siste årene?

Norge kommer for alltid til å være i Europas utkant, men selv her oppe i det kalde nord er det vanskelig å ikke bli påvirket av de stadige endringene som skjer på kontinentet. Den enorme utviklingen av internett og nordmenns økte reisevirksomhet har ført til at vi stadig tar med oss impulser fra utlandet. Dette har videre medført at vi har gått fra en tradisjonell stil innen kunst og musikk til en stadig mer kontinental retning. Den økende globaliseringen har ført til at norske artister får stadig mer kontakt med utlandet, noe som har gitt norsk musikk og kunst et sterkere kontinentalt preg.

shutterstock_106733855Hva er egentlig norsk kultur?

Den økte innvandringen og globaliseringen har utvilsomt ført til et rikere kulturliv i Norge, og på culturenet.no kan du lese om flere av de moderne strømningene i norsk kultur og utfordringene dette bringer med seg for samfunnet. Særlig gjelder dette innenfor musikk og andre tradisjonelle kunstformer, som skulpturer og maling. Flere av dagens mest kjente artister har flerkulturell bakgrunn, noe som virker å appellere til moderne ungdom. For dagens generasjon av unge mennesker er det helt normalt å ha kontakt på tvers av landegrensene gjennom internett, og dette fører til nye innsikter og ny kunnskap om blant annet musikk og kunst.

Kulturen i Norge er i stadig endring

Den stadig økende aksepten for fremmede kulturer blant landets ungdom, gjør at et flerkulturelt samfunn er kommet for å bli. Den norske kulturen kommer derfor aldri til å gå tilbake til det den en gang var, og vi kommer garantert til å få en enda mer kontinental kultur i årene som kommer. Det er likevel rom for subkulturer, og man skal ikke se bort fra at tradisjonell norsk musikk og kunst kan få en viss oppblomstring i tiden fremover. Plassen på hovedscenen må dog deles med de nye uttrykksformene, noe som er bra for et levelig og tolerant samfunn på lang sikt.