Folkemusikk Archive

Europa på 1900-tallet

Når akademikere og amatørforskere i det 19. århundre skulle ta en nedskrivning av de musikalske …

Variasjoner av folkemusikk

Musikk overført muntlig gjennom et fellesskap, over tid, utvikler mange varianter, fordi denne typen overføring …

Innhold og tema er sentralt

Tradisjonell folkemusikk inkluderer ofte et sunget ord, selv om instrumental folkemusikk forekommer hyppig i dansemusikktradisjoner. …

Karakteristikk ved folkemusikk

Fra et historisk perspektiv har tradisjonell folkemusikk disse karakteristikkene: Det ble overført via muntlig tradisjon. …